top of page
Bewijzen overspel

Overspel is niet langer een strafbaar misdrijf, maar aantonen van de ontrouw van uw echtgeno(o)t(e) kan toch zijn voordelen hebben binnen het kader van een echtscheidingsprocedure. U kunt zich namelijk op de bewijzen van het overspel van uw partner beroepen om de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk aan te tonen. Bovendien kunt u het recht op persoonlijk onderhoudsgeld laten uitsluiten indien u kunt bewijzen dat de onderhoudsgerechtigde een zware fout zoals overspel beging. Hierbij is het belangrijk om het overspel tijdens de duur van het huwelijk te bewijzen.

Wij kunnen voor u de nodige opsporingsactiviteiten verrichten, bewijsstukken verzamelen en een gedetailleerd verslag afleveren dat u kunt gebruiken als overtuigingsstuk in een burgerlijke procedure. Wij werken bovendien samen met gerechtsdeurwaarders om de nodige rechtsgeldige vaststellingen te laten doen zodat u sterk staat in een procedure voor de rechter.

Onderhoudsgeld bij echtscheiding

Vraagt uw ex-partner bovendien hoge sommen aan onderhoudsgeld van u maar hebt u sterke vermoedens dat hij of zij reeds kostendelend samenwoont met een nieuwe partner? Of houdt hij of zij inkomsten voor u achter of verricht hij/zij zelfs zwartwerk? Ook dan kan onze tussenkomst in uw voordeel spelen in het kader van de procedure. Als vergund privédetective hebben wij de mogelijkheid om informatie omtrent personen in te winnen en dit onder meer met betrekking tot de vermogenstoestand van die persoon.

Ontrouw hoeft niet enkel van belang te zijn in kader van een procedure. Mogelijks vermoedt u dat uw partner vreemdgaat en wilt u hier enkel uitsluitsel over. De ervaring leert ons dat een sterk vermoeden van een cliënt dikwijls bevestigd wordt. Wij kunnen de nodige schaduwactiviteiten voor u verrichten en bewijzen afleveren met betrekking tot de vermoede ontrouw van uw partner. Daarbovenop respecteren wij uw delicate situatie en gaan uiterst discreet te werk.

HEBT U NOOD AAN EEN PROFESSIONELE AANPAK VAN UW PROBLEEM?

Engels & Partners - Logo (2) met transpa
bottom of page